Annemarie Kingma

Schoolleider uit het eindverantwoordelijk management, csg Bogerman, Sneek

Coachtraject

Als Annemarie je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Annemarie

Ik ben enthousiast, gericht op persoonlijke ontwikkeling, geworteld in het vmbo, een verbinder en gericht op praktijkleren vanuit wat we al weten (theorie/bronnen). Ik ben VO-managementcoach omdat ik het belangrijk vind betekenisvol te werken, energie te delen en te krijgen en het beroep schoolleider belangrijk acht. Het werken in leiderschap en onderwijs is elke dag anders en soms een ingewikkeld beroep. Persoonlijk leiderschap is daarin belangrijk.

Werkervaring

augustus 2020- heden:
Rector bij csg Bogerman in Sneek, Koudum en Balk.
Op de verschillende locaties wordt gewerkt aan meer maatwerk, gericht op eigenaarschap bij leerlingen. We noemen dit Bogerman Op Maat.

2016-juli 2020:

Directeur Singelland VHS in Drachten, vmbo ( ong. 900 lln en 97 fte mensen ). Een school in beweging vanwege massieve krimp en de ambitie om toekomstgericht onderwijs te bieden.

2011-2016
Locatiedirecteur Bornego College Heerenveen.
O.a. mee ontwikkeld in de samenwerking tussen bijzonder en openbaar onderwijs, waaruit een programma gestuurd onderwijsconcept is ontstaan ( Kei College)

2007-2016
Bestuurslid en trainer binnen de Fricolore Academie.

In deze functie trainingen gemaakt en gegeven op het gebied van:
- de effectieve les
- persoonlijk leiderschap
- onderwijskundig leiderschap
- teamcoaching

Maar ook het borgen en continueren van de huisacademie van het samenwerkingsverband tussen de Fricolore scholen in Noord-Nederland.

Wat kenmerkt Annemarie als coach

Ik luister actief, heb een passie voor onderwijs en kan goed waarnemen en observeren. Ik denk in kansen en ben een optimistisch mens. Ik werk oplossingsgericht en waarderend. Wat gaat er goed, is succesvol en hoe kan dat versterkt worden?

Wat mij drijft in mijn werk is met name betekenis geven aan de ontwikkeling van mensen. Enerzijds jongeren, die opgroeien in een complexe samenleving. Anderzijds volwassenen die te maken krijgen met vraagstukken waar de antwoorden niet altijd voor het oprapen liggen.

Wat Annemarie inspireert

Contact met mensen inspireert mij. Maar ook een goed boek, een mooie column of een ontmoeting.

Ik ben erg voor een levenlang leren en verbind praktijk aan theorie. Ik geniet van de lente en de zomer, maar ook van een goed gesprek en een lekker glas wijn.