Thijs Jan van der Leij

Bestuurder, Koningin Wilhelmina College, Culemborg

Coachtraject

Als Thijs Jan je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Thijs Jan

Ik heb de opleiding coach practitioner afgerond en ben als coach erg geïnteresseerd in hetgeen mensen beweegt en bezig houdt. De weg die de coachee gaat is uniek. Het geeft me veel voldoening wanneer ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het zelfinzicht en zelf oplossend vermogen van de coachee in relatie tot de coachvraag. Ik maak graag gebruik van verschillende werkvormen waartoe beeldende opdrachten en ook het wandelen behoren.

Werkervaring

Voorheen als rector en nu als rector-bestuurder heb ik veel ervaring opgedaan in relatie tot de professionele cultuur en bestuur. Mijn rol vraagt van mij om uit te willen en kunnen gaan van situationeel leiderschap. Tevens ben ik voorzitter geweest van de expertise groep Personeel en Organisatie binnen de Meerwegen scholengroep. Strategisch HRM vormde daarbij een belangrijk vertrekpunt. Tevens ben ik bestuurslid bij de WON (wetenschapsoriëntatie Nederland) met als portefeuille kwaliteitsbeleid. WON draagt bij aan schoolontwikkeling vanuit het perspectief van een vervolgstudie.
Ook ben ik penvoerder geweest van de leergang Bildung en moreel beraad van de vo academie.

Wat kenmerkt Thijs Jan als coach

Coachee's geven terug dat ik goed kan luisteren en oprecht geïnteresseerd ben in mensen. Ik ben nieuwsgierig van aard hetgeen ook mijn passie voor leerlingen en onderwijs verklaart. In mijn rol van coach wil ik vanuit deze passie en met de ervaring die ik heb opgedaan, graag een bijdrage leveren aan de ondersteuning van leidinggevenden en anderen in uw organisatie. Mijn coachstijl kenmerkt zich door luisteren, empathie en analyserend vermogen, met een focus op de persoonlijke kracht van de coachee zelf.

Wat Thijs Jan inspireert

Mijn inspiratiebronnen zijn vooral beeldende kunst en de natuur. Het is belangrijk voor me om zelf ook beeldend actief te zijn. Tevens ben ik doende met een proefschrift. Een belangrijke quote voor mij is "leer me om het zelf te doen".