Ellen Vos

Schoolleider uit het middenmanagement, Twents Carmel College, Oldenzaal/Losser

Coachtraject

Als Ellen je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Ellen

Mijn uitgangspunt is dat de kracht ligt in de verbinding. Verbinding met jezelf, verbinding tussen denken, voelen en doen, verbinding tussen jou als professional en jou als mens, verbinding tussen mensen onderling. Deze verbindingen kunnen het beste tot stand komen wanneer jij weet wie jij bent, waar je kwaliteiten liggen, welke patronen je volgt en wanneer je congruent bent in je denken, voelen en handelen en je jouw intuïtie kunt volgen.

Een ander uitgangspunt is helderheid. Helder zijn over jouw ruimte, helder zijn over de vraagstukken waar je mee werkt of aan werkt, helder zijn over verlangens, helder zijn over het hier en nu.

En als derde uitgangspunt verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor jezelf en je kunt eigen regie nemen.

Werkervaring

Ik werk als directeur op een school voor voortgezet onderwijs met een brede onderbouw en bovenbouw GTL. Mijn handelen binnen mijn locatie is zoveel als mogelijk gericht op het verbinden van alle disciplines vanuit het doel, de essentie van de locatie. Voor mij is het vanzelfsprekend dat wanneer mensen zich verbinden vanuit hun kracht, ze hun werk met meer plezier en meer kwaliteit kunnen doen. Ik werk op een manier vanuit zelfverantwoordelijkheid binnen een kader dat vanuit de visie en vanuit de doelen vormgegeven is.

Wat kenmerkt Ellen als coach

Voor mij draait het in het leven om te (her)ontdekken wie je in wezen bent, wat je natuurlijke kwaliteiten zijn en hoe je vanuit daar kunt leven met plezier en gemak. Ik heb voor mijzelf ontdekt dat wanneer je vanuit hier je leven vormgeeft, je het gevoel hebt dat het ‘klopt’, dat je doet wat je leuk vindt, wat je goed kunt en je daar energie van krijgt. Als je kunt zijn op die plek van jouw essentie, dan kun je zonder het gevoel van ‘moeten’, betekenisvol bijdragen aan de mensen om je heen, aan de wereld.
Dat is ook wat mij heeft gedreven om coaching aan te bieden. Anderen ondersteunen in hun eigen proces, zodat zij kunnen bewegen naar een manier van werken, een manier van zijn, die bij hen past.

Coaching gaat voor mij over verdieping in jezelf, jezelf leren kennen en vanuit daar oplossingsgericht naar vraagstukken kijken.
Ik gebruik in mijn sessies de benadering van ‘zijnsgericht coachen’, om te (her)ontdekken wie jij in wezen bent en dit te verbinden in hoe je in de dagelijkse bezigheden contact houdt met jezelf. Om te ontdekken waar je staat en waar je naar toe zou willen bewegen, in persoonlijke groei of binnen een concrete situatie, gebruik ik een aantal modellen die jou ondersteunen om helderheid te krijgen. Tijdens de sessie bekijk ik welke voor jou ondersteunend kan zijn.

Wat Ellen inspireert

Ik merk op dat er een beweging gaande is naar een andere manier van werken en van leidinggeven. Een manier waarop jij je als persoon in essentie verbindt aan wie jij als professional bent. Geen losstaande ruimtes, maar aan elkaar verbonden zodat je vanuit je eigen kracht op een professioneel sterke manier leiding kan geven. Coaching is een hele mooie, effectieve en ondersteunende manier om deze verbinding te verkennen en te versterken. Zodat er congruentie, ‘in lijn zijn’, ontstaat.