Ronald Boorsma

Schoolleider uit het eindverantwoordelijk management, Marne college, brede scholengemeenschap van CVO in Zuid-West Fryslân, Bolsward

Coachtraject

Als Ronald je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Ronald

De afgelopen ruim 26 jaar heb ik vanuit verschillende hoedanigheden en met hulp van - en samen met anderen vele aspecten van het voortgezet onderwijs mogen ervaren. In alles heb ik mezelf als mens en leraar meegenomen, zo ook in de dienstbare, helpende rol van coach. Ik ben toegankelijk, door vragen te stellen breed verkennend en tot een kern willen komend. Vooral in situaties waar het 'schuurt', want daar wordt geleerd. Serieus waar het moet, met een kwinkslag en humor waar het kan. Bovendien kan ik me door mijn brede ervaring goed inleven in de context van coachees.

Werkervaring

In 1996 begonnen als docent geschiedenis, economie en aardrijkskunde, heb ik tot 2010 een reeks aan (andere) taken/rollen vervuld: van leerjaar-/afdelingscoördinator tot Schoolopleider en van Talentstroomontwikkelaar, intervisiebegeleider, mr-lid tot coördinator internationalisering.
Van 2010 tot 2016 vervulde ik de functie van teamleider onderbouw havo/atheneum, waarna ik in 2016 directeur vmbo en praktijkonderwijs ben geworden. Vanaf de zomer van 2023 ben ik rector van een brede, middelgrote scholengemeenschap voor vmbo t/m atheneum.

Naast de functie van directeur heb ik een kleine aanstelling aan de NHL Stendenhogeschool als docent/onderzoeker bij de themalijn van de MEL (master educational leadership) en ben ik actief als trainer voor de Fricolore Akademy.

Wat kenmerkt Ronald als coach

Als open persoonlijkheid ben ik makkelijk benaderbaar, wat bijdraagt aan veiligheid. Mijn positie is die van coach: helpend, niet oplossend. Door mijn ervaring lukt het me om makkelijk te pendelen tussen concretiseren en abstraheren. Als een kolibrie wapperend tussen afstand en nabijheid. Ik help beschouwen, maar durf ook te 'porren', te roeren in ongemakkelijke handelingsverlegenheid en te confronteren. Uitgaande van de kwaliteit van de coachee, erop vertrouwend dat er wordt geleerd.

Wat Ronald inspireert

Wie we zijn (geworden), zijn we mede dankzij anderen en de kansen die ons zijn gegeven. Dit gegeven inspireert mij om mijn kennis en vaardigheden in te zetten voor collega's en/of toekomstige leiders, opdat hun handelingsrepertoire verbetert. Met uiteindelijk doel: het verbeteren van het onderwijs voor de huidige en toekomstige leerlingen. In woorden én daden. Want in de handelingen, ligt de betekenis. Leren en verbeteren door te doen. En ook dát inspireert, net zoals ik dat als leraar met leerlingen ervoer.