Martin Hulsen

Schoolleider uit het eindverantwoordelijk management, VO-acedemie Landelijk Coordinator VO-Mc en Martin Hulsen CAO, Doetinchem

Coachtraject

Als Martin je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Martin

Tijdens en na een coachingstraject vraag ik de coachees altijd om feedback op mijn manier van werken. Wat daarbij opvalt, is dat zij vooral focussen op de relatie die de coachee en ik hadden, op de wijze waarop ik aanwezig was en hoe dat bijdraagt aan hun coachingstraject. Pas in tweede instantie wordt stilgestaan bij de door mij gevolgde methodieken zoals de narratieve methode, het wisselen van perspectieven, een meer provocatieve benadering of een strak oplossingsgerichte werkwijze. Deze feedback sluit aan bij mijn overtuiging dat het bij het coachen uiteindelijk steeds weer gaat om de ontmoeting, om de verbinding met de ander (dus: teach as you preach!) Dat is de voedingsbodem voor mooie opbrengsten.

Werkervaring

Mijn ervaring heb ik opgedaan gedurende de 38 jaar die ik in het voortgezet onderwijs werkzaam was. Begonnen als leraar geschiedenis en afgesloten als rector van een tweetal scholen: Het Ludgercollege m/h/v/g en het Metzo College (vmbo) beide in Doetinchem. Deze laatste functie heb ik zo'n 13 jaar vormgegeven op mijn eigen manier: ook hier geldt dat het gaat om de relatie, contact voor contract en om het geloof in de gedachte dat alle mensen talenten hebben en dat ze die kunnen ontwikkelen. Daarnaast doe ik op dit moment ervaring op als coach en als adviseur voor scholen in het VO bij hun zoektocht naar goede leidinggevenden. Mijn werkzaamheden voor de VO-academie geven mij goed zicht op de vraag hoe schoolleiders van en met elkaar kunnen leren: doel persoonlijk leiderschap.

Wat kenmerkt Martin als coach

Mijn leiderschapsstijl is allereerst faciliterend: het onderkennen van talenten en samen met anderen werken aan mijn en hun persoonlijk leiderschap is mijn drijfveer. Coaching hoort daarbij.
Mijn coachstijl is vooral gericht op het maken van verbinding en van daaruit op zoek gaan naar de vraag achter de vraag. Hoe pak jij je autonomie en geef je vorm aan wat jou inspireert, motiveert. Zet jij jouw talenten in?
Wat de toe te passen methodieken betreft laat ik mij vaak leiden door het "hier en nu" kort gesteld is mijn coachstijl eclectisch.

Wat Martin inspireert

Wat mij inspireert is mijn overtuiging dat ieder mens beschikt over talenten en die graag wilt inzetten. Wanneer je in staat bent je passie, je talenten en jouw zingeving te verbinden, waarbij je ruimte geeft aan jezelf en de ander, dan draagt dat bij aan een gelukkiger leven. Dat coaching daarbij kan helpen staat voor mij vast.