Ingrid Tjio

Schoolleider uit het eindverantwoordelijk management, Regius College, Schagen

Coachtraject

Ingrid accepteert op dit moment geen aanvragen.

Over Ingrid

In mijn loopbaan heb ik op diverse momenten begeleiding van een coach gehad. Ik heb veel geleerd van het samen terugkijken en stilstaan bij de manier waarop je in je werk staat en handelt. In de hectiek van je werk kom je daar vaak niet aan toe, met een coach lukt dat beter.
Ik wil andere schoolleiders de gelegenheid bieden, die mij ook is geboden; samen reflecteren op een vraagstuk.

Werkervaring

Op dit moment ben ik sectordirecteur havo/vwo op het Regius Colleg in Schagen.
Hiervoor kreeg ik de kans om mijn blik te verruimen als medewerker van Q5, een OC&W project voor
kwaliteitszorg voor het voortgezet onderwijs. We werkten intensief samen met ISIS, het project voor
professionalisering van leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Mijn werk bestond uit het
speuren naar en verspreiden van nationale en internationale kennis, onderzoeken, instrumenten en
good practices die scholen kunnen helpen bij kwaliteitszorg (met een accent op het
onderwijsleerproces) en professionalisering (met een accent op omgaan met veranderingen). Ik heb
op basis van deze kennis diverse netwerken van schoolleiders gefaciliteerd, trainingen en workshops
gegeven en scholen over deze kennis geïnformeerd door middel van artikelen, (website)publicaties en
conferenties. Ik heb nationale en internationale projecten opgezet met schoolleiders en
wetenschappers waarbij uitwisseling van kennis en ervaringen centraal staat.

Wat kenmerkt Ingrid als coach

Op basis van een intake gesprek, bepalen we samen op welke manier we het coachtraject vorm geven.

Wat Ingrid inspireert

Nu ik zelf een aantal beginnend leidinggevenden gecoacht heb, merk ik dat zowel degene die gecoacht wordt als de coach zelf leren van elk gesprek. Dit wederzijds leren blijft me inspireren.