Ingrid van der Neut

Schoolleider uit het eindverantwoordelijk management, Jordan MLU, Zeist

Coachtraject

Als Ingrid je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Ingrid

Ik vind de stap om het gesprek met een coach op te zoeken een groot compliment waard; iedere leidingggevende heeft baat bij reflectie op zijn eigen denken, voelen en doen. Ik wil me inzetten om dat gesprek te structuren en om je uit te dagen. Wat drijft je? Wat doe je goed? Wat zou je beter willen doen?

Werkervaring

Ben sinds 2007 als rector-bestuurder werkzaam op het Jordan, een montessorischool voor H/V;
lid van het bestuur van Voortgezet Montessorionderwijs en het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht.

Wat kenmerkt Ingrid als coach

Ik kan goed luisteren en wil je alle ruimte geven om te ontdekken waar het je echt om gaat. Een verhelderende ervaring om jezelf daar woorden aan te horen geven!

Wat Ingrid inspireert

Mijn eigen bevrijdende ervaringen met coaching. Had ik dat maar 20 jaar eerder gedaan!