Ingrid Hegeman

Schoolleider uit het eindverantwoordelijk management, Het Assink lyceum, Haaksbergen

Coachtraject

Als Ingrid je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Ingrid

Ik ben een energiek, open, toegankelijk, optimistische en uitnodigende mens.
Als ervaren schoolleider, counselor en coach ben ik altijd zeer geïnteresseerd in de psyche van de mens, groepsdynamica en organisatiepsychologie. Mijn drijfveer in mijn werk en mijn eigen leven is: Op welke wijze kan je nieuwe inzichten verwerven, jezelf in beweging brengen om je eigen grenzen te verleggen. Door innerlijke groei breng je ook de organisatie op een hoger plan.
Vanuit autonomie,vertrouwen en humor werk ik jaren als leidinggevende en coach samen met anderen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Ik ben een visionair, werk doel- en resultaatgericht waarbij ik veel aandacht schenk aan processen. Inspireren, daadkracht en samen bouwen aan hoge kwaliteit van het onderwijs is waar ik voor sta. Ook als VO-management coach wil ik een bijdrage leveren om het leiderschap in het onderwijs ( en daarmee het onderwijs) op een hoger niveau te brengen .
Interesses:
- Filosofie en psychologie
- Kunst en literatuur
- Bewegen in de natuur
- Tekenen en schilderen

Werkervaring

2018- heden: Directeur havo/vwo
Het Assink lyceum

1996 - Heden
Counselor en coach
Jong volwassenen, volwassenen en leidinggevenden.

2007-2018: Directeur havo/vwo
Carmel College Salland

Kennis en vaardigheden
- visie, doel- en procesgericht
- analyseren en conceptualiseren
- reflecteren en coachend leiderschap
- inspireren en initiëren
Speciale kennis en vaardigheden
- Visie ontwikkelingsstrategiëen
- Innovatie strategieën
- Organisatiepsychologie
- Ontwikkeling onderwijsconcepten en vertalen in huisvesting
- Personeelsbeleid
- Counseling en coaching

Wat kenmerkt Ingrid als coach

Als coach daag ik mijn coachee uit om te kijken naar wie je bent, waar je staat en waar je naartoe op weg wilt. Om je gedachten te ordenen, antwoorden te vinden en vanuit verschillende perspectieven te leren handelen zijn bezinning en reflectie onontbeerlijk.
Als coach werk ik met verschillende methodieken zoals TA (Transactionele Analyse), Oplossingsgericht Coachen, RET
(Rationele Effectiviteits Training) en NLP. De werkwijze en methodiek wordt altijd in afstemming met de coachee en het vraagstuk afgestemd. Ook maak ik gebruik van creativiteit, bewegen, beelden en verhalen.
Elke keer vind ik het heel bijzonder dat ik met de coachee mee mag kijken en hem of haar mag volgen op zijn/ haar eigen zoektocht. Als coach ben ik vaak de vragensteller en de luisteraar, soms een brugleuning, een verrekijker of een spiegel.

Wat Ingrid inspireert

Het gedicht van Joseph Conrad verwoordt dat een coachingsgesprek zoveel meer is dan een gesprek.

All truth and all sincerity
are just compressed into that moment
we step over the threshold
of the invisible