Maarten Delen

Schoolleider uit het middenmanagement, Quadraam, Duiven

Coachtraject

Als Maarten je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Maarten

Ik ben een wandelaar. Dat wil niet zeggen dat ik alleen wandelend coach, maar voel je uitgenodigd. Ik beleef coaching zoals ik met vrienden maar ook met onbekenden wandel: samen oplopen en al pratend verkennen en ervaren. En ik ben nieuwsgierig. Ik vind het mooi om nieuwe mensen te leren kennen. Ik houd van het moment dat het gesprek leidt tot inzicht. Inzicht dat iemand nodig kan hebben om verder te gaan. Om verder te verkennen en verder te ervaren.

Werkervaring

Ik ben voorzitter van de centrale directie van het Liemers College. Sinds 1983 werkzaam in het onderwijs. Daarnaast free lancer voor de NSO, voorzitter van de RvT van een middelbare school, bestuurslid van LochemEnergie en van IJsselwind. Onderwijs, klimaat en leefbaarheid. Ik werk vanuit dezelfde nieuwsgierigheid als waarmee ik coach. Maatschappelijk betrokken omdat ik het leuk vind om met enthousiaste te werken aan wat ons inspireert.

Wat kenmerkt Maarten als coach

In mijn betere coachtrajecten ontdekt de coachee iets van zichzelf wat er vaak al langer was, maar wat niet werd opgemerkt. Een overtuiging of een patroon, een heftige reactie of ongemakkelijke emotie, die de coachee wil begrijpen alvorens te besluiten wat ermee te doen: koesteren of loslaten. In ieder geval het onder ogen zien en verbinden met een ontwikkelvraag voor haar of hemzelf.

Wat Maarten inspireert

Ik word blij van het moment van inzicht. Het moment waarop de coachee begrijpt wat hem blokkeert of stimuleert. j En het gesprek over het vervolg hierop waarin de coachee verder kan en verder wil.