Klaas Loeve

Schoolleider uit het middenmanagement, Iris-cvo, Heemstede

Coachtraject

Als Klaas je aanvraag accepteert, ontvang je een bericht met contactgegevens zodat je samen je coachvraag verder kunt uitdiepen en een afspraak kunt inplannen.

Over Klaas

Mensen ondersteunen bij hun persoonlijke groei is mijn missie.
Als managementcoach, opleider en bestuurder (in meerdere besturen, maar geen schoolbesturen), maar ook als medemens kan ik bijdragen aan die persoonlijke groei.

Werkervaring

Momenteel ben ik opleider bij de opleiding professioneel leiderschap (OPL) van Iris-cvo.
Hiervoor was ik eerst afdelingsleider van de bovenbouw van de mavo en tot 1 augustus 2019 teamleider van het bovenbouw vwo team van het Kaj Munk College in Hoofddorp.

Wat kenmerkt Klaas als coach

Ik ben Klaas Loeve, getrouwd, drie kinderen en zes kleinkinderen.
Mijn vrouw en ik leven samen met Yannis onze kater en Kobus onze hond.
Mijn missie (zie hierboven) geeft richting aan mijn leven.
Mijn manier van coachen kenmerkt zich door belangstelling en medeleven waarbij ik de ander kan blijven zien als een capabele medemens, die zich als autonoom persoon verbind met zijn medemensen.

Wat Klaas inspireert

Inspiratie krijg ik van mensen die met een eenvoudige opmerking of een eenvoudig model de werkelijkheid een nieuw perspectief geven. Mensen die zich laten zien in al hun "zijn", met alle zichtbare en voelbare emoties. Wat is er mooier dan deze mens?!