De VO-managementcoach

DIt is een project van de VO-academie waarbij schoolleiders en bestuurders zijn opgeleid tot gecertificeerd coach. Schoolleiders en bestuurders met een coachvraag kunnen kosteloos gebruik maken van één van de gecertificeerde VO-managementcoaches. Kies de knop "vind een coach" om een passende gesprekspartner voor uw hulpvraag te vinden.

Wat is Coaching?

Coaching is een vorm van non-formeel leren die in steeds meer verschillende sectoren wordt toegepast voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Coaching is niet nieuw, integendeel: het is zo oud als het leren van de mens. Socrates leerde zijn leerlingen zelf na te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Hij stelde hen vragen op een open, onderzoekende manier.

De NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, hanteert de volgende omschrijving: “Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen, en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

De coach vervult in de coachrelatie een aantal rollen. Hij is ontwerper en bekijkt welke instrumenten het leerproces optimaal zullen bevorderen. Daarnaast is hij procesbegeleider: hij monitort hoe de interactie verloopt en hoe deze eventueel kan worden geoptimaliseerd. De coachee is degene met de coachingsbehoefte. Hij bepaalt in overleg met de coach welke doelen in het coachtraject zullen worden nagestreefd.

Uit diverse metastudies blijkt dat coaching een effectieve manier is omde prestaties van medewerkers te verbeteren. Het brengt inzicht op jezelf en je functioneren, en daarmee vergroot coaching de effectiviteit als professional.